RSS Feed

‘Uncategorized’ Category

  1. Välkommen till Visans Vänner i Finland!

    January 12, 2014 by wesley

    Detta är en gemensam startsida för Visans Vänner-föreningar i Finland. Här ovan kan du hitta föreningarnas websidor och kontaktuppgifter. Förutom dessa finns det också Visans vänner på Åland samt i Åbo, Vasa och Västnyland.