RSS Feed

Välkommen till Visans Vänner i Finland!

12/01/2014 by wesley

Detta är en gemensam startsida för Visans Vänner-föreningar i Finland. Här ovan kan du hitta föreningarnas websidor och kontaktuppgifter. Förutom dessa finns det också Visans vänner på Åland samt i Åbo, Vasa och Västnyland.


No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>